WYBÓR AUTA NA KTORYM ODBYWA SIE SZKOLENIE USTALA KIEROWNIK OSK  w porozumieniu z instruktorami prowadzącymi zajęcia, z uwzględnieniem potrzeb osoby szkolonej. PRZEPRASZAMY ale nie rezerwujemy kontkretnego modelu samochodu na zajęcia praktyczne! Ćwiczenia na placach manewrowych naszymi pojazdami w ramach zajęć praktycznych (jazd) kursu podstawowego, dodatkowego i uzupełniającego  bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat! Place manewrowe są dostępne codziennie w godzinach: 7-22 ul. Francesco Nullo 15 (Kraków) - dawna baza PKS i 8-20 AWF Krakó al. Jana Pawła II 78; położone w rejonach obszarów egzaminowania; blisko siedziby ośrodka; możliwość ćwiczeń również własnym samochodem za dodatkową opłatą na miejscu.

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK